พี่ช่วยยืนตรง ๆ ได้ไหม หนูไม่อยากรักพี่ข้างเดียว🥰🥰🥰