หวย (การเล่นหวย) คือ ดัชนีที่ชี้วัดความเครียด และความสิ้นหวังของคนในสังคม คนที่ซื้อหวยเป็นประจำ ส่วนใหญ่จะเป็นคนยากจน ทำมาหากินอยู่ในระดับฐานราก ซึ่งรายได้จากเงินเดือน หรือกำไรจากการค้าขายเล็กๆ น้อยๆ ของพวกเขา ไม่สามารถให้ชีวิตที่มั่นคงแก่ครอบครัวของเขาได้ มากที่สุดก็ได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตอยู่ไปวันๆ

เท่านั้น ด้วยสภาพชีวิตเช่นนี้ ความคาดหวังของพวกเขาจากอาชีพการงานอันจะทำให้ชีวิตเกิดความมั่นคง จึงไม่มีความเป็นไปได้ นี่เองทำให้พวกเขาจึงต้องฝากความหวังไว้กับ “ความฝัน” หวย lotto ว่าสักวันจะมีอำนาจพิเศษบางอย่างมาทำให้ได้รับรางวัลที่มากเกินกว่าความสามารถของเขาจะดลบันดาลได้ ด้วยความคิด และความเชื่อเช่นนี้เอง พวกเขาจึงเฝ้าวิงวอนขออำนาจพิเศษมากมาย ไม่ว่าจะเป็น รากไม้แปลกๆ สัตว์สองหัว หยดเทียนในขันน้ำมนต์ ไปจนถึงความฝัน เป็นต้น ด้วยพฤติกรรมดังกล่าวนี้เอง ผมจึงเปรียบคนเล่นหวยเป็นเสมือนคนสิ้นหวัง ด้วยกระบวนการคิดที่ว่า โอกาสรวยมีแต่หวยที่สามารถช่วยพวกเขาได้เท่านั้น